(137) Feichtner,Thomas (2042) - Windhofer,Johann (1759) [C45]
LLB (7), 14.01.201240...Txd7 41.Tc6 Kf7 42.Txb6 Te5 43.Kf2 Ke6 44.Ta6 g6 45.Te1 Txe1 46.Kxe1 Txd6 47.Txa5 Tb6 48.Tb5 Txb5 49.axb5 Kd6 50.Kd2 Kc5 51.Ke3 Kxb5 52.Kd4 Kb4 53.Ke5 Kxb3 54.Kf6 g5 55.Kxf5 Kc3 56.Kg6 g4 57.Kxh6 Kd4 58.Kg5 g3 59.h4 Ke3 60.Kg4 Kf2 61.Kh3 1-0